written by
Hans Hermans

Je opleiding goedkoper tot gratis maken? Deze 6 oplossingen subsidiëren jouw opleiding

Bedrijfscontent 5 min

U presteert liever factureerbare uren dan dat u opleidingen volgt? Dat kunnen we begrijpen. Tegelijkertijd kan u ook besparen op opleidingen door er net meer te volgen. Met dit artikel geschreven voor Acerta verkleint u de kost van uw opleiding. © HANS HERMANS

Onze oplossingen om de kost van opleidingen te drukken?
Waar vindt u de euro's die uw opleidingen goedkoper maken?

Acerta informeert zijn klanten over subsidies voor opleidingen, via dit artikel geschreven door Hans Hermans

#1. kmo-portefeuille betaalt tot 40%

De kmo-portefeuille is de meest bekende subsidiemaatregel. Alle kmo's, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep genieten van fors goedkopere opleidingen via deze subsidiepot van de Vlaamse Overheid.

De meeste opleidingscentra en organisaties die regelmatig opleidingen en seminaries geven, laten zich erkennen. U herkent ze aan het logo en de duidelijke vermelding op hun site.

Waarmee rekening houden?

Laat uw dossier niet te lang aanslepen. Informeer de opleidingsgever meteen dat u via kmo-portefeuille betaalt. Tot 14 dagen na de eerste opleidingsdag kan u dit dossier indienen. Registreren op kmo-portefeuille doet u wel vooraf.

Hoeveel spaart u uit?

Hoeveel steun u krijgt, hangt af van de grootte van uw onderneming. Kleine ondernemingen krijgen 40% van de opleidingskost terugbetaald, tot maximum 10.000 euro per jaar.

Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun met een jaarlijks plafond van 15.000 euro.
In 2017 is er 51 miljoen euro beschikbaar. Let hierbij wel op. Op = op.

Meer info? www.kmo-portefeuille.be

#2. Uw vak- en belangenvereniging geeft korting

Tal van organisaties organiseren opleidingen, vaak met korting voor hun leden. Organisaties gericht op zelfstandigen en kleinere bedrijven zoals Unizo en NSZ. Organisaties waartoe ook grotere organisaties zich aansluiten zoals Voka, sectororganisaties zoals Agoria,…

Interessant is om op voorhand te bekijken welke opleidingen deze organisaties organiseren voor hun doelgroep. Sluiten ze aan bij uw noden? Dan verdient u het lidgeld snel terug.

Waarmee rekening houden?

Het aanbod varieert van klassikale opleidingen tot evenementen met workshops en sprekers. Wanneer u bovendien leert uit elk gesprek met een andere ondernemer voor- of nadien komt u - ook na een netwerkevent - nooit van een koude kermis thuis.

Hoeveel spaart u uit?

De organisaties geven per opleiding of inschrijving op een activiteit aan hoeveel u als lid en niet-lid betaalt. Leden genieten vaak mooie kortingen.

Meer info? Zoek de organisatie die past bij uw noden, de organisatie die uw sector vertegenwoordigt of sterk staat in uw regio. Kijk even online naar opleidingen en activiteiten.

#3. Belastingen maken opleidingen aftrekbaar

Is er een rechtstreeks aantoonbare link met uw huidig beroep? Dan mag u de opleidingskosten aftrekken van uw belastingen. Niet enkel het inschrijvingsgeld is aftrekbaar, maar ook de andere hiermee verbonden kosten, zoals het cursusmateriaal en verplaatsingskosten.

Alle beroepskosten moeten bewezen worden indien de belastingcontroleur er om vraagt. Hou daarom facturen, ontvangstbewijzen, btw-documenten en onkostennota’s bij.

Waarmee rekening houden?

De opleiding moet relevant zijn voor de uitoefening van uw beroep. Dit wil meteen zeggen dat het minder evident is om een opleiding in te brengen die in de toekomst naar een andere activiteit zal leiden.

Zo mag een loodgieter die zich omschoolt tot fotograaf zijn opleiding fotografie nog niet inbrengen. Dit kan pas van zodra hij daadwerkelijk als beroepsfotograaf kiekjes neemt.

Hoeveel spaart u uit?

Deze opleidingskosten worden afgetrokken van de inkomsten en winst die u als zelfstandige of kmo boekt. Zo betaalt u minder personen- of vennootschapsbelastingen. Vraag uw boekhouder voor hoeveel de gemaakte kosten aftrekbaar zijn.

Meer info? https://www.ikbenzelfstandige.be/onderneming/aftrekbare-kosten

#4. Strategische Transformatiesteun subsidieert 20%

De Vlaamse regering gelooft in innovatie. Met de Strategische Transformatiesteun ondersteunt ze ondernemingen om voluit in te zetten op ontwikkelingen die passen bij de uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid.

Zowel investerings- als opleidingsprojecten die het economische weefsel in Vlaanderen versterken, komen in aanmerking. Het doel is de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

Waarmee rekening houden?

Enkel voor kmo’s en grote ondernemingen die individueel of gezamenlijk een strategisch transformatieproject realiseren. De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS).

Hoeveel spaart u uit?

Opleidingen worden voor 20 % gesubsidieerd.

Meer info? https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun

#5. Regionale subsidies steunen tot 50%

Vraag zeker bij uw provincie naar opleidingssubsidies. Misschien voorzien deze wel een extra budget voor ondernemers die zichzelf en hun medewerkers laten groeien.

Zo steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfstandige en kmo gevestigd in een van de 19 Brusselse gemeenten. Zij kunnen subsidies aanvragen voor maximum 3 opleidingen per kalenderjaar per onderneming.

Waarmee rekening houden?

Niet elke provincie afficheert haar aanbod duidelijk. Informeer eerst. Vraag vervolgens uw subsidie aan voor de start van de opleiding. Brussel zet een deadline: ten laatste 30 kalenderdagen na de startdatum van het opleiding.

Hoeveel spaart u uit?

Per opleiding wordt maximaal 50% van de opleidingskosten gesubsidieerd in Brussel, met een plafond van 2500 euro. De opleiding kost minstens 1000 euro.

Meer info? http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/opleiding-en-begeleiding

#6. VDAB organiseert gratis opleidingen

Ook wie nog zoekende is, heeft mogelijkheden: van starterstrajecten tot opleidingen bedrijfsbeheer.

Wist u dat werkzoekenden een gratis opleiding bij VDAB volgen?

VDAB organiseert twee trajecten voor wie zelfstandige wil worden: een individueel traject via Syntra en een meer collectief via Starterslabo. U ontdekt of uw droom haalbaar is, of u uw eigen baas kan zijn en hoe een financieel plan uit te werken. Van de groep die het begeleidingstraject succesvol beëindigt, start zo’n 70 % een zaak op. 

Waarmee rekening houden?

Wie al gestart is of niet-werkzoekend vindt startersopleidingen bij opleidingsinstellingen en ondernemersorganisaties.

Hoeveel spaart u uit?

De opleidingen zijn gratis voor wie in aanmerking komt. Zelfstandigen en kmo’s die mensen in dienst willen nemen of hun mensen willen opleiden, kunnen een betalende opleiding aanvragen.

Meer info? http://www.vdab.be/eigenzaak

#... Nog meer oplossingen voor u?

Dit overzicht bevat de belangrijkste subsidies waarmee zelfstandigen en ondernemers de kost van opleidingen drukken. Zoek voor de volledigheid zelf nog bij de organisaties waarbij u bent aangesloten, de sector waartoe u behoort en opleidingen waarin u interesse hebt.

Meer info? Check in deze Subsidiebank van Vlaio of u geen enkele Vlaamse maatregel mist.

© Dit is een artikel van Hans Hermans, geschreven op maat van de nieuwsbrief van Acerta naar zelfstandigen. Contacteer freelance journalist Hans Hermans voor je eigen unieke en sterke zakelijke content.

Howto Acerta
Geïnteresseerd in unieke, leadgenerating content? Schrijf je in!
Sign up for our newsletter