written by
Hans Hermans

“We geloven in een goede energiemix” - dubbelinterview Ludwig Caluwé en Silvia Lenaerts

Business journalistiek 2 min

Silvia Lenaerts, vicerector UAntwerpen, en Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, zijn net terug van een studiereis naar Cambridge. Hoe universiteit en bedrijven daar samenwerken, inspireert hen om ook hier verder te gaan op de al ingeslagen weg. Wat winnen bedrijven erbij? © HANS HERMANS

Voor welke uitdagingen staan onze bedrijven?

Ludwig Caluwé: “Onze bedrijven staan voor uiteenlopende uitdagingen, onder meer rond energie. Ze zeggen me bezorgd te zijn om de kostprijs van energie. Tegelijkertijd willen ze net als onze hele samenleving duurzamere bedrijfsprocessen.”

Hoe Provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen samen inzetten op een duurzame economie. Dubbelinterview door Hans Hermans

Silvia Lenaerts: “Ik hoor dat bedrijven vooral zekerheid wensen over de betaalbaarheid, de continuïteit, de verduurzaming en het beleid. Vanuit zekerheid kunnen ze gericht investeren.”

De provincie maakt duidelijke energiekeuzes. Waarop focust u?

Ludwig Caluwé: “De provincie heeft de ambitie om rond energievoorziening en energiegebruik de randvoorwaarden voor bedrijven te verbeteren. Daarbij koppelen we het verduurzamen van de energieproductie aan het verminderen van de energiekost. Omdat dit geen eenvoudige oefening is, focussen we op vier uitdagingen: warmtenetten, geothermie, waterstof en alternatieve mobiliteitsenergie.”

Hoe profiteren bedrijven van deze ambitie?

Ludwig Caluwé: “Er lopen tal van concrete projecten. Zo liggen bijvoorbeeld in de Kempen de kaarten gunstig voor geothermie. Deze onuitputtelijke bron, diep in de aarde, kan nieuwe woonwijken, de glastuinbouw en bedrijven van elektriciteit en warmte voorzien.”

Silvia Lenaerts: “Het is een voordeel dat warmtenetten op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Anders is het met waterstof, maar ik geloof er wel sterk in. Het mooie aan waterstof is dat het als een batterij werkt. Heb je te veel energie, dan zet je ze via elektrolyse om in waterstof. Waterstof kan je opslaan en later weer omzetten naar energie. Omdat daarbij geen koolstof vrijkomt, baant het de weg naar een koolstofvrije economie. Dat staat allemaal nog niet helemaal op punt, maar er lopen nu toch al enkele concrete projecten met Colruyt en Solvay.”

Welke technologie biedt dé oplossing?

Silvia Lenaerts: “Er bestaat niet zoiets als ‘de beste oplossing’. Een bedrijf mag niet alles inzetten op één technologie. We geloven dat een goede energiemix bestaat uit verschillende types energiebronnen, zoals windenergie, geothermie, zonne-energie en waterstof.”

Hoe werken de provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen samen aan deze energiemix?

Silvia Lenaerts: “We werken intensief samen aan concrete wetenschapsparken, projecten en individuele cases. Zo versterken we ons economisch weefsel en behouden onze onderzoekers een sterke band met de realiteit. Twee concrete uitdagingen:

  1. Hoe biomassa van populieren aanwenden als hernieuwbare energiebron?
  2. Hoe algen omzetten naar dierenvoeding?”

Ludwig Caluwé: “Ons wetenschapspark in Niel is met zijn specialisten in human resources, fiscaliteit en strategie een mooi voorbeeld van samenwerking. Het stimuleert innovatieve ondernemers, van start-up tot multinational. De provincie investeerde mee in de gebouwen. De universiteit ondersteunt via onderzoekscentra, gespecialiseerde infrastructuur en expertise. Daarnaast starten we ook BlueChem op, een incubator om de chemische sector te vernieuwen door starters en projecten in duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te geven. Voor de agrosector doet de Hooibeekhoeve praktijkonderzoek voor de melkveesector. En zo hebben we samenwerkingsverbanden voor elk van onze Antwerpse sleutelsectoren.”

Lees verder… Download hier het eerste magazine InZicht van Provincie Antwerpen

© Dit is een artikel van Hans Hermans, geschreven op maat van het magazine InZicht van Provincie Antwerpen. Contacteer freelance journalist Hans Hermans voor je eigen unieke en sterke zakelijke content.

Provincie Antwerpen Cypres Interview
Geïnteresseerd in unieke, leadgenerating content? Schrijf je in!
Sign up for our newsletter