written by
Hans Hermans

De projectmethode van poolreiziger Dixie Dansercoer

Business journalistiek 7 min
Een van de laatste foto’s van Dixie Dansercoer op Instagram en Facebook

Met de dood van poolreiziger Dixie Dansercoer verloren ook de Vlaamse bedrijven een inspirator, motivator en ervaren teamcoach. Samen met zijn team zocht Dixie Dansercoer telkens weer de juiste balans tussen dromen, realisme en hard werken om zijn poolexpedities te organiseren. Het leverde mooie projecten op én boeiende lessen voor elk bedrijfsteam. Maar opgelet: "Mislukken is nooit uitgesloten", wist Dixie. © HANS HERMANS

Wat als jij nu eens de methode van Dixie Dansercoer overnam voor je volgende project?

Dit was het voorstel dat ik als journalist voor Bizz magazine deed aan onze lezers na een boeiend interview met Dixie Dansercoer in februari 2005.

Vandaag haal ik het artikel op uit mijn archieven. Waarbij ik vaststel dat zijn adviezen ook nu nog relevant zijn. Ik deel ze graag met jullie... ter ere van Dixie én ter inspiratie van elk team.

150 mensen voor één poolreis

Net na ons interview vertrok Dixie Dansercoer voor de gewaagde oversteek van de Beringstraat tussen Rusland en Alaska. Hij vertelde me hoe dit avontuur van enkele honderden kilometers bij min 40 graden onmogelijk was zonder de 150 mensen van zijn projectteam.

Ze hadden er jaren over gedaan om het beste expeditiemateriaal te ontwerpen, de meest gedetailleerde plannen uit te tekenen en in noodscenario's te voorzien.

De voorbereiding verliep nauwgezet volgens een stappenplan dat in elk bedrijfsproject en met elk team toepasbaar is.

Leer van deze 5 businesslessen van Dixie Dansercoer:

Les 1. Droom eerst je doel
Les 2. Verplicht niemand om deel uit te maken van je team
Les 3. Neem berekende risico's
Les 4. Durf rust en stilte binnenlaten tijdens drukke periodes
Les 5. Feest als je je doel bereikt... en plan je nieuw project

Les 1: Droom eerst over je doel

U vindt dat die eerste fase 'kies het doel' als een dooddoener klinkt? Dan maakt u een eerste fout. Aan een projecttafel werpen we ons doorgaans te snel op het zoeken naar oplossingen voor een vaststaand doel.

Volgens Dixie Dansercoer moet u uzelf de ruimte geven om eerst te dromen over het doel.

"Telkens wanneer ik een nieuwe expeditie voorbereid, sta ik mezelf toe een fantasiewereld binnen te stappen waar geen rem op mijn ambitie staat."

"Als ik wat later terugkom naar de werkelijke wereld, filtert mijn nuchtere geest de verschillende scenario's”, vertelt Dixie. "Rekening houdend met de beperkingen teken ik uiteindelijk het meest realistische actieplan uit."

In jouw bedrijf:

De droom van de poolreiziger is voor de projectleider het doel. Wanneer de projectleider zijn team heeft opgebouwd (zie stap 2), moet de groep de tijd nemen om alle mogelijke scenario's uit te denken en ruimte scheppen om alle problemen bespreekbaar te maken.

"Waarom uzelf niet verrassen met wilde ideeën die een slaagkans hebben van vijf procent? Ze kunnen misschien een pad openen dat u later wel kunt opgaan."

Les 2: Verplicht niemand om deel uit te maken van je team

U heeft een netwerk van medewerkers nodig op wie u volledig kunt vertrouwen, en die u vertrouwen. "De samenstelling van een expeditieteam is de taak van de expeditieleider die het idee voor de onderneming heeft ontwikkeld", weet Dixie Dansercoer.

Zijn tactiek: de meeste teamleden uit vorige projecten opnieuw opnemen in het team.

"Een teammanager moet zijn volk kennen. Ik weet wat ik van hen kan verwachten. Routine is een garantie voor efficiëntie. Die groep vul ik aan met enkele nieuwelingen, omdat ik ook pionierwerk wil verrichten."

"Maar let op. Je mag niemand verplichten om tot het team te behoren. Iemand die tegen zijn zin deelneemt, kan de spreekwoordelijke rotte appel worden."

En de teamleider?

"Ik stel me nooit op als chef, wel als teamlid en coach. Ik werk samen met specialisten die expertise aanleveren over onderwerpen waarvan ik niets ken. Ik delegeer met vertrouwen en stel hen een deadline voor. De deadline ligt ver voor de uiterste datum. Zo hebben we nog tijd om te corrigeren."

Samenwerken was cruciaal voor Dixie Dansercoer. In deze video bespreekt hij de samenwerking met 3D-printing specialist Materialise.

Tip voor jouw bedrijf:

Eerlijkheid, een positieve houding en dezelfde taal spreken binnen het team zijn essentieel.

De leden moeten weten waar het project om draait. Hoeveel tijd het in beslag neemt, met wie en op welke manier het aangepakt zal worden. Daarna moeten mensen elkaar leren kennen. Ze moeten de anderen hun zwakke kanten durven tonen. Anders komen die pas naar boven als de trein aan het rijden is. Een duidelijke taakverdeling behoedt iedereen voor vele miscommunicaties. Motivatie is ook essentieel.

“Teamgenoten moeten elkaar hun zwakke kanten durven tonen.”

"Als teamleider geloof ik niet dat je leden kunt motiveren met geld. Motivatie heeft te maken met persoonlijke passie, met zaken waarnaar je terugblikt aan het eind van je leven: fierheid, wederzijdse steun en respect. Motivatie die van bovenaf opgedrongen wordt, is schools en daarom verkeerd."

➡ Ook de Belgische avonturier Marc Sluszny verloor het leven bij het najagen van zijn dromen. Lees “Ik heb voor 100% geleefd” Mijn interview met avonturier Marc Sluszny

Les 3: Neem berekende risico's

Iedereen weet dat hij moet werken om een project te doen slagen. Maar kunt u ook de onvermijdelijke tegenslagen en risico's overwinnen?

"Ik overwin ze door berekende risico's te nemen", verzekert Dixie Dansercoer. "Alle mogelijke risico's hebben we op voorhand besproken: bevriezing, CO-vergiftiging in de tent, een poolbeer..."

"Toch zullen we ter plaatse nog een oplossing moeten vinden die aangepast is aan de situatie. Ik wil er gewoon niet de brui aan geven. Door de wil om te slagen blijf ik er steeds in geloven."

Vandaag 16 jaar later weten we dat het helaas ook mis kan gaan, zelfs als je de risico’s uitvoerig berekent.

Tip voor jouw bedrijf:

Alle risico's die verbonden zijn aan de onderneming, moeten in rekening gebracht worden. Het is de kunst om the bigger picture te zien, volgens Dixie Dansercoer. U moet problemen die uw pad kruisen, gewoon aanvaarden en uw energie voor betere tijden bewaren.

“Aanvaard de problemen die je pad kruisen. Bewaar je energie voor betere tijden.”

Les 4: Durf rust en stilte binnenlaten tijdens drukke periodes

Perfectie bestaat volgens Dixie Dansercoer niet. "In de loop van het project moet er geregeld bijgestuurd worden. Dat vraagt om een combinatie van intelligentie, ervaring en volharding."

In deze fase moet u een beroep doen op uw creativiteit.

Dixie Dansercoer: "Creativiteit is te vinden in rust. Hoewel rust en stilte in de natuur voor het oprapen liggen, doordringt kalmte me tijdens mijn expedities pas wanneer ik ervoor opensta."

"Ook in een drukke, opgejaagde projectperiode moet je rust en stilte durven binnenlaten. Daarenboven moet je ook kunnen afwijken van routine, om tot nieuwe inzichten te komen. Op de noordelijke pool bedacht ik dat we gebruikte theezakjes op ons lichaam konden drogen. Eerst verfristen Alain Hubert en ik ons gezicht met het zakje en dan droogden we het onder onze oksels. Het resultaat: droge theezakjes wegen minder om mee te dragen en we werden geparfumeerd."

Tip voor jouw bedrijf:

“Besef dat het nut van verandering verderop ligt, bij het eindproduct.”

Uw medewerkers moeten regelmatig de dingen in vraag stellen. 'Waarom doen we dit?' 'Pakken we het goed aan?' Dat zijn basisvragen. Als u gedwongen wordt om nadien een koersverandering te aanvaarden, moet u opnieuw vertrouwen krijgen. Besef dat het nut van de verandering verderop ligt, bij het eindproduct.

Les 5: Feest als je je doel bereikt... en plan je nieuw project

Als het team zijn doel behaalt, moet er gefeest worden.

"Maar ik zal niet op mijn lauweren rusten", voegt Dansercoer toe. "De voldoening en euforie na een prestatie zijn zo bevredigend, dat ze weer zin om te presteren genereren. Met een nieuw project als resultaat."

Wat als hij mislukt?

"Mislukken is nooit uitgesloten", erkent Dixie Dansercoer, met zijn noordpoolexpeditie 'The ultimate Arctic crossing' in 2002 nog vers in het geheugen. Door het onstabiele ijs kon hij toen onmogelijk met Alain Hubert de pool over trekken.

"Wat ik dan doe? Ik aanvaard het. Maar veel belangrijker nog: ik leer eruit. Daarom kon ik tevreden terugkeren, hoewel de buitenwereld de expeditie als een mislukking zag. Maar het was gewoon een zuiver geval van overmacht, zonder meer."

Tip voor jouw bedrijf:

"Een team moet zich kunnen neerleggen bij overmacht", onderstreept Dansercoer. "U moet altijd aan een uitweg denken en vooraf alternatieve routes verkennen. Zelfs als u denkt de weg te bewandelen die rechtstreeks naar het succes leidt."

Het geleverde werk gaat zo nooit verloren, zelfs als het doel niet gehaald wordt.

© Dit is een artikel van Hans Hermans verschenen in Bizz magazine Trends in 2005 (toen we nog in de u-vorm schreven ;-). Contacteer freelance journalist Hans Hermans voor je eigen unieke en sterke zakelijke content.

Interview Trends
Geïnteresseerd in unieke, leadgenerating content? Schrijf je in!
Sign up for our newsletter