79% van de bedrijven heeft geen social media policy

79% van de bedrijven heeft geen social media policy. De cijfers uit het onderzoek van Mic Adam, general manager van Vanguard Leadership zijn alarmerend. De eerste Belgische cijfers over dit thema geven, werden vandaag gepubliceerd. Ze geven elke communicatiedienst een berg werk, lezen we op de site van de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie.

Bedrijven zijn nog lang niet klaar voor de digitale tijden, zegt het eerste Belgische onderzoek over het beleid dat bedrijven uitstippen rond sociale media. 157 Vlaamse en Brussels bedrijven lieten in hun social media policy kijken.

20% heeft een uitgeschreven beleid. Grote bedrijven scoren veel hoger dan kleine organisatie. Bij 56% van de ondervraagden telt deze policy 2 tot 3 pagina’s, 1 pagina bij 6%. 38% heeft 4 of meer pagina’s bij elkaar getypt.

57,1% geeft richtlijnen. Wat staat er in de bedrijfspolicy? Vooral uitgeschreven richtlijnen (57,1%). Verder do’s en don’ts (50%), definities over sociale media (42,9%), een overzicht van sociale media en tips & tricks (beiden 32,1%). Opvallend is dat slechts 21,4% van de policies vermeldt in welke media het bedrijf zelf actief is.

52% van de medewerkers kent de policy niet. De policy dringt niet door tot alle lagen van de organisatie. In 48% van de 20% bedrijven met een policy weten de werknemers van het bestaan van een uitgeschreven beleid. 30% kent geen policy, 22% weet niet hoe deze vraag te beantwoorden.

Een uitgebreider artikel vindt u hierover deze week in Trends.

Leave a Comment